زشت و زیبا را نما در آینه گر حق پرستی 
چاپ 

زشت و زیبا را نما در آینه گر حق پرستی

خیمه زد در چشم من سیمای چون بدر منیری

   چون نکو کردم نظر دیدم عجب روشن ضمیری

وز جبینش آشکارا ارتباط عقل و دانش

   هست اندر این روابط ارتباط بی نظیری

چون سخن آغاز کردم خود روابط را بپرسم

   من سخن ناگفته او گفتا جواب دلپذیری

او به من میگفت بنگر رمز و راز عافیت را

    وه چه رمز دلگشایی از زبان طرفه پیری

گفت با من ارتباطات رهگشای رهبران است

  گر برآن هستی تو مجری اندر این عالم نمیری

زشت و زیبا را نما در آینه گر حق پرستی

   حق محرومان ستان گر در صف پیکار شیری

نیست جز حسن روابط پایه ستوار خلقت

 گر روابط پیشه سازی بربقای  خویش چیری

چونکه خلق عالمی در ارتباط انداز تعاون

  می سزد  هنگام عسرت دست محرومان بگیری

آفرین بر آنکه سازد این روابط را عمومی

  جسته ای مطلوب را گر زین خلایق دستگبری

برصغیر و بر کبیر از عدل و بخشش پیشه سازی

  شاد و خرم در قیانت نزد خلاق قد یری

خرما آن کس که همچون آینه صاف است و روشن

   روشنی بخش خلایق گر شوی بدر منیری

گبر و ترسا و مسلمان را خدا نیک آفریده

 مهربانی گر کنی بر جمله دلها ظهیری

بار الها قلب ما را از کدورت پاک گردان

      چون بهر کاری تو دانا و توانا و خبیری

    این جهان بی شبهه میدان عظیم آزمون است

      گر به تبعیض خو گرفتی نفس را یکسر اسیری

گر بمداحی حاکم کوشش بیجا نمایی

   پست گردی پیش دانا از حقارت سر بزیری

درروابط با عموم مردمان بر عدل کوشید

  بهر حفظ پست منما بندگی آخر حقیری

بندگی کن (ناصر مردوخ)رب بی قرین را

   با رضای او یقین دان در همه حالی امیری

ناصر یمین مردوخی کردستانی- شاعر و روزنامه نگار و سردبیر شبکه های خبری طوفان نیوز و یمین نیوز و هفته نامه مردوخ

۰۹۱۲۱۱۹۴۴۴۳

۲۲۵۴۱۹۷۹

درباره نویسنده

4319مطلب نوشته است .نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو